@mrjyn

1.14.2018

Dalida - Bang Bang vs. Nancy Sinatra - Bang Bang (1966) @Inafr_officiel for @asiaargento (chi ha ispirato le contestches regulares)

Dalida - Bang bang 10 years ago
4.5K views mrjyn 
Dog Meat
Dalida - Bang bang 10 years ago4.5K views mrjyn Dog Meat